Мярка 6

МЯРКА 6

„ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗДРАВНИ УСЛУГИ ПО ДОМОВЕТЕ НА БРЕМЕННИ ЖЕНИ И ДЕЦА ДО 3 ГОДИНИ ЗА ГРУПИ В РИСК С АКЦЕНТ ВЪРХУ РОМИТЕ“

 

Номер и наименование на проекта:

РД-13-129/14.09.2015 г.  - „Предоставяне на здравни услуги по домовете на бременни жени и деца до три години с акцент върху групите в риск с фокус върху ромското население на територията на община Руен, община Камено и Община Бургас“

Бенефициент:

Сдружение „Сдружение на бургаските болници“, гр. Бургас

Период на изпълнение на проекта:

Септември 2015 г. – Април 2017 г.

Стойност на договора (в евро):

189643,09

Основна цел/дейности

Подобряване на достъпа и качеството на медицински услуги, включително към репродуктивно и детско здраве за представители на уязвимите групи на територията на община Руен, Каменово и Бургас.

Подробна информация за проекта може да видите тук.

 

Номер и наименование на проекта:

РД-13-128/14.09.2015 г.  - „Подобряване на майчиното и детско здраве чрез предоставяне на здравни услуги по домовете на бременни жени и деца до 3 години“

Бенефициент:

Втора САГБАЛ „Шейново“ ЕАД, гр. София

Период на изпълнение на проекта:

Септември 2015 г. – Април 2017 г.

Стойност на договора (в евро):

186 073,26

Основна цел/дейности

Намаляване на детската смъртност чрез предоставяне на здравни услуги, осигуряване на здравна информация, здравно образование и консултации на бременни жени, млади родители и деца до 3-годишна възраст, включително и представители на уязвимите групи, с фокус към ромското население

 

Номер и наименование на проекта:

РД-13-146/14.09.2015 г.  - „Достъпни здравни услуги за бременни жени, родилки и деца до 3 год. От групи в риск“

Бенефициент:

ПЪРВА САГБАЛ „Света София“, гр. София

Период на изпълнение на проекта:

Септември 2015 г. – Февруари 2017 г.

Стойност на договора (в евро):

236 307,27

Основна цел/дейности

Подобряване на достъпа и качеството на здравните услуги и подобряване на майчиното и детското здраве на деца от 0 до 3 години на представители на уязвими групи и ромско население на Столична община.