Мярка 5

МЯРКА 5

„ПОДОБРЯВАНЕ НА ДОСТЪПА ДО И КАЧЕСТВОТО НА ГРИЖИТЕ ЗА ДЕЦА С ПСИХИЧНИ,  ГЕНЕТИЧНИ И ОНКОХЕМАТОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ (С АКЦЕНТ ВЪРХУ ДЕЦА, СТРАДАЩИ ОТ  ЦЕРЕБРАЛНА ПАРАЛИЗА,  СЪРДЕЧНО-СЪДОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ, АУТИЗЪМ И МЛАДЕЖИ, СТРАДАЩИ ОТ ХРАНИТЕЛНИ РАЗСТРОЙСТВА) И СОМАТИЧНИ УВРЕЖДАНИЯ, ПРИЧИНЕНИ ОТ ИНФЕКЦИОЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ (КАТО ПОЛИОМИЕЛИТ, БАКТЕРИАЛЕН МЕНИНГИТ, МОРБИЛИ, ТУБЕРКУЛОЗА, ХИВ/СПИН И Т.Н.)“

 

 

Номер и наименование на проекта:

РД-13-149/15.09.2015 г.  - „Развитие на ефективни програми за ранна диагностика на децата с аутизъм в България чрез прилагане на международни стандартизирани инструменти“

Бенефициент:

УМБАЛ „Александровска“ ЕАД, гр. София

Период на изпълнение на проекта:

Септември 2015 г. – Април 2017 г.

Договорени средства (в евро):

304 690,61

Основна цел/дейности

Подобряване на грижата за деца с аутизъм, чрез развитие на ефективни програми за  ранна диагностика и подобряване на квалификацията на  професионалисти по ранна диагностика.

 

Номер и наименование на проекта:

РД-13-147/15.09.2015 г. - „Създаване на Център за деца с хронични заболявания /аутизъм, церебрална парализа, онкохематологични и сърдечно-съдови заболявания, хранителни разстройства/ и обучение на членове от техните семейства за предоставяне на специализирани грижи“

Бенефициент:

УМБАЛ „Св.Георги“ ЕАД – гр. Пловдив

Период на изпълнение на проекта:

Октомври 2015 г. – Юни 2016 г.

Договорени средства (в евро):

283 369,09

Основна цел/дейности

Подобряване на достъпа и качеството на грижи за деца, страдащи от ЦП, аутизъм,  онко-хематологични заболявания, кардио-васкуларни заболявания и хранителни разстройства.

Подробна информация за проекта може да намерите тук.

Номер и наименование на проекта:

РД-13-151/15.09.2015 г. - „Нови хоризонти пред децата и младежите с увреждания от Дневен център „Зорница“, гр. Благоевград“

Бенефициент:

Община Благоевград

Период на изпълнение на проекта:

Септември 2015 г. – Април 2017 г.

Договорени средства (в евро):

170 005,46

Основна цел/дейности

Прилагане на конкретни мерки за  подобряване на качеството на услуги и достъпа на деца и младежи с увреждания в дневен център „Зорница“, модернизирайки материалната база, увеличаване на дейностите и компетенцията на персонала.

 

Номер и наименование на проекта:

РД-13-132/14.09.2015 г. - „Фреш старт за младежи с анорексия и булимия“

Бенефициент:

Фондация „Център ИНСАЙТ“, гр. София

Период на изпълнение на проекта:

Септември 2015 г. – Април 2017 г.

Договорени средства (в евро):

201 998,75

Основна цел/дейности

Подобряване на достъпа и качеството на  услуги за психично здраве и подобряване на качеството на грижи за млади хора с хранителни разстройства в България   

Подробна информация за проекта може да намерите тук.

Номер и наименование на проекта:

РД-13-141/14.09.2015 г.  - „В подкрепа на дейността на Дневен център към ДМСГД Св. Иван Рилски чрез разширяване и подобряване на специализираната терапевтична работа за деца от 0 до 7 години“

Бенефициент:

Дом за медико-социални грижи за деца „Св. Иван Рилски“, гр. София

Период на изпълнение на проекта:

Септември 2015 г. – Април 2017 г.

Договорени средства (в евро):

172 748,03

Основна цел/дейности

Подобряване на достъпа до качествено и адекватно медицинско обслужване на деца с проблемно развитие и увеличаване  възможностите за социализация и интеграция на децата според индивидуалните им потребности.  

Подробна информация за проекта може да намерите тук.

Номер и наименование на проекта:

РД-13-144/14.09.2015 г.  - „Създаване на център за рехабилитация и психологическа подкрепа за децата с детска церебрална парализа, аутизъм и  соматични увреждания и техните семейства на територията на община Бургас“

Бенефициент:

Община Бургас

Период на изпълнение на проекта:

Септември 2015 г. – Април 2017 г.

Договорени средства (в евро):

314 999,41

Основна цел/дейности

Създаване на условия за осигуряване на алтернативна грижа и преодоляване на социалната изолация на децата в неравностойно положение на територията на община Бургас.

Подробна информация за проекта може да намерите тук.

Номер и наименование на проекта:

РД-13-140/14.09.2015 г. - „Интегрирана подкрепа: разширяване на достъпа на деца със заболявания в София, Перник и Кюстендил до рехабилитация и развитие на качеството на грижите за тях“

Бенефициент:

Фондация „Ханна“, гр. София

Период на изпълнение на проекта:

Септември 2015 г. – Април 2017 г.

Договорени средства (в евро):

192 213,18

Основна цел/дейности

Подобряване на достъпа и качеството на грижите за деца с церебрална парализа, кардиологични заболявания и психични заболявания в София, Перник и Кюстендил

Подробна информация за проекта може да намерите тук.

Номер и наименование на проекта:

РД-13-145/14.09.2015 г.  - „Създаване на център за приложение на високо-технологични рехабилитационни методи за подобряване качеството на живот при деца с церебрална парализа“

Бенефициент:

СБРДЦП „Света София“

Период на изпълнение на проекта:

Септември 2015 г. – Април 2017 г.

Договорени средства (в евро):

308 227,4

Основна цел/дейности

Подобряване на качеството на грижи за деца с церебрална парализа

Подробна информация за проекта може да намерите тук.

Номер и наименование на проекта:

РД-13-185/04.12.2015г. - „ Медико-психологически център за деца и юноши “

Бенефициент:

Столична община

Период на изпълнение на проекта:

Декември 2015 г. – Април 2016 г.

Договорени средства (в евро):

214 381

Основна цел/дейности

Осигуряване на професионална и квалифицирана помощ за новородени с ниско тегло и/или увреждания