Мярка 1

Мярка 1

„ПОДОБРЯВАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ“

 

Номер и наименование на проекта:

РД-13-135/14.09.2015 г. - „Подобряване на качеството на лечебния процес за пациентите на ДПБ - Бяла чрез обновяване материално- техническата база“

Бенефициент:

ДПБ-Бяла

Период на изпълнение на проекта:

Септември 2015 г. – Април 2017 г.

Стойност на договора (в евро):

170 000

Основна цел/дейности:

Подобряване на условията за живот за хора в държавните психиатрични болници

Подробна информация за проекта може да намерите тук.
 

Номер и наименование на проекта:

РД-13-137/14.09.2015 г. - „Подобряване условията на живот и повишаване качеството на медицинско обслужване в ДПБ-Кърджали“

Бенефициент:

ДПБ - Кърджали

Период на изпълнение на проекта:

Септември 2015 г. – Март 2017 г.

Стойност на договора (в евро):

253 496,62

Основна цел/дейности:

Усъвършенстване на психично-здравните услуги, предоставяни в ДПБ - Кърджали

 Подробна информация за проекта може да намерите тук.

 

Номер и наименование на проекта:

РД-13-138/14.09.2015 г. - „Подобряване на условията за живот за хора в Държавна психиатрична болница-с. Церова кория“

Бенефициент:

ДПБ – с. Церова Кория

Период на изпълнение на проекта:

Септември 2015 г. – Април 2017 г.

Стойност на договора (в евро):

236 306

Основна цел/дейности:

Подобряването на психичното грижи в Република България

Подробна информация за проекта може да намерите тук.

 

Номер и наименование на проекта:

РД-13-131/14.09.2015 г. - „За достойни старини“

Бенефициент:

Психично здраве“-Групова практика за специализирана медицинска помощ“ ООД, гр. Търговище

Период на изпълнение на проекта:

Септември 2015 г. – Март 2017 г.

Стойност на договора (в евро):

233 972,66

Основна цел/дейности

Подобряване на качеството на живот на хората с деменция в област Търговище

 

Номер и наименование на проекта:

РД-13-143/14.09.2015 г. - Развиване на нови услуги в Дневен център за социална рехабилитация и интеграция на лица с психични разстройства на територията на община Бургас

Бенефициент:

Община Бургас

Период на изпълнение на проекта:

Септември 2015 г. – Април 2017 г.

Стойност на договора (в евро):

170 051,31

Основна цел/дейности

Подобряване на грижата за хора с психично разстройство на територията на община Бургас

Подробна информация за проекта може да намерите тук.

 

Номер и наименование на проекта:

РД-13-130/14.09.2015 г. - „Психично здраве за социално включване“

Бенефициент:

ЦПЗ – „Проф. Шипковенски“ ЕООД

Период на изпълнение на проекта:

Септември 2015 г. – Април 2017 г.

Стойност на договора (в евро):

219 268,1

Основна цел/дейности

Създаване, апробиране и прилагане на инструменти за оценка на възможностите за социално включване на хора с психични разстройства и методология за подобряване на социалните умения на деца със специални нужди

Подробна информация за проекта може да намерите тук.

 

Номер и наименование на проекта:

РД-13-133/14.09.2015 г. - „Развитие на комуникативните и творчески умения на лица с психични разстройства като начин за стимулиране на креативния им потенциал за пълноценна социална реадаптация и интеграция“

Бенефициент:

„ЦПЗ – Пловдив“ ЕООД

Период на изпълнение на проекта:

Септември 2015 г. – Април 2017 г.

Стойност на договора (в евро):

219 586,74

Основна цел/дейности

Подобряване на условията на живот, качеството на лечебния процес и пълната социалната адаптация на пациентите на Центъра за психично здраве.

Подробна информация за проекта може да намерите тук.

 

Номер и наименование на проекта:

РД-13-150/15.09.2015 г. - „Нови възможности за качествени и модерни услуги за хората с психични разстройства в МБАЛ "Света Марина" ЕАД, Варна“

Бенефициент:

МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, гр. Варна

Период на изпълнение на проекта:

Септември 2015 г. – Юни 2016 г.

Стойност на договора (в евро):

268 595

Основна цел/дейности

Осигуряване на качествени и съвременни услуги за пациенти с психични заболявания в болница "Света Марина", чрез създаване на по-добри условия за лечение и повишаване на квалификацията на персонала на болницата за работа с хора с психични разстройства.

Подробна информация за проекта може да намерите тук.

 

Номер и наименование на проекта:

РД-13-136/14.09.2015 г. - „Ние Ви разбираме и подкрепяме“

Бенефициент:

Сдружение „Сдружение за прогресивна и отворена комуникация“

Период на изпълнение на проекта:

Септември 2015 г. – Декември 2016 г.

Договорени средства (в евро):

189 541,75

Основна цел/дейности

Намаляване на стигмата и дискриминация към хората с психични заболявания.

 Подробна информация за проекта може да намерите тук.

 

Номер и наименование на проекта:

РД-13-142/14.09.2015 г. - „Открито за психичните разстройства“

Бенефициент:

Сдружение „Център за защита правата в здравеопазването“

Период на изпълнение на проекта:

Септември 2015 г. – Април 2017 г.

Договорени средства (в евро):

189 940

Основна цел/дейности

Намаляване на стигмата на психичните заболявания, намаляване на дискриминацията към хората с психични заболявания, чрез увеличаване на обществената информираност

Подробна информация за проекта може да намерите тук.