Покана за предложения за допълнителни дейности

         Покана за подаване на предложения за изпълнение на допълнителни дейности

         Министерство на здравеопазването в качеството си на Програмен оператор по Програма BG07 отправя покана към всички бенефициенти с действащи договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за подаване на предложения за изпълнение на допълнителни дейности (такива, които допълват одобрените дейности по действащите договори за БФП или нови дейности).

        Поканата се обявява на основание чл. 6.9 от Регламентите за изпълнение на НФМ и на ФМ на ЕИП, като финансовият ресурс се формира от спестени средства до момента.

       Крайният срок за подаване на предложенията за допълнителни дейности е 10 октомври 2016 г., 17:00 ч.

 

       Пълният текст на поканата може да бъде изтеглен оттук:

 ПОКАНА

ПРИЛОЖЕНИЯ